Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Pałac Batowo"

Sędziwy wiek naszych bliskich stwarza nam szansę na pokazanie w pełni naszego człowieczeństwa, dając nam szansę na zapewnienie najlepszych możliwych warunków do życia i opieki dla tych, którzy opiekowali się nami w dzieciństwie. Oczywiście nie zawsze musi czy powinno oznaczać to samodzielne sprawowanie takiej opieki.

Misją firmy jest najlepsza możliwa opieka i stworzenie najlepszych możliwych warunków życia osobom starszym, schorowanym, wymagającym opieki, na poziomie nieosiągalnym w warunkach domowych. Zapewniając równocześnie jak najlepsze warunki rodzinom dla utrzymywania stałego kontaktu i różnorodnych możliwości i form spędzania jak największej ilości swojego wolnego czasu z oddanymi firmie pod opiekę ich najbliższymi.

Wizją firmy jest stworzenie kompleksu opiekuńczo - pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego zapewniającego usługi na najwyższym europejskim poziomie, zarówno dla pensjonariuszy krajowych jak i cudzoziemców.

Celem nadrzędnym, wynikającym z misji i wizji firmy, jest świadczenie profesjonalnych usług, zapewniających kompleksowe i sprawne zaspokajanie wszelkich potrzeb bytowych i pielęgnacyjnych oddanych pod opiekę pensjonariuszy, po cenach dających gwarancję zapewnienia wysokiego standardu, a wyróżnikiem przedsiębiorstwa, poza wspomnianym wyżej wysokim poziomem profesjonalizmu, jest lokalizacja obiektu zapewniająca wysoki poziom komfortu estetycznego i psychicznego Pensjonariuszom oraz olbrzymie możliwości dla rodzin w zakresie form i sposobów spędzania w atrakcyjnej formie czasu ze swoimi bliskimi oddanymi firmie pod opiekę.